top of page
Renovations

Är fel med avlopp ett dolt fel?

Förutsatt att köparen genomfört en undersökning med stöd av exempelvis en besiktningsman och det inte kan påvisas att den undersökningen varit undermålig på något sätt, kan fel som har med avlopp att göra betraktas som dolt om det inte upptäcktes vid undersökningen. Det är viktigt att ha i åtanke att detta skiljer sig beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det går alltså inte att med säkerhet fastställa att alla fel som uppkommer i en avloppsanläggning, trots en korrekt undersökning, är att betrakta som dolda.

bottom of page