top of page
Renovations

Hur länge ansvarar säljaren för dolda fel i fastighet?

Ansvar för dolda fel vid fastighetsköp preskriberas efter 10 år från tillträdesdagen. Observera att säljaren måste reklamera inom skälig tid från att den upptäckt eller bort upptäcka felet. Resultatet av en för sent framställd reklamation är att felet inte kan göras gällande gentemot säljaren.

bottom of page