top of page
Renovations

Hur långt sträcker sig undersökningsplikten?

Undersökningsplikten omfattar sådant som är möjligt att upptäcka med syn, känsel, lukt och hörsel. Utrymmen som är svårtillgängliga, exempelvis utrymmen under en byggnad omfattas av undersökningsplikten, se NJA 1980 s. 555. Undersökningsplikten omfattar dock inte, som huvudregel, att någon form av ingrepp i fastigheten genomförs. Det är dock viktigt att notera att detta kan skilja sig från fall till fall. Om det finns särskilda skäl som talar för att ett ingrepp är nödvändigt, kan även sådana fel omfattas av undersökningsplikten. Om köparen anlitar en besiktningsman som inte upptäcker ett fel blir köparen ansvarig förutsatt att felet är sådant som en besiktningsman borde ha upptäckt. I dessa fall kan, under vissa förutsättningar, ansvar göras gällande mot besiktningsmannen.

bottom of page