top of page
Renovations

Kan man sälja ett hus i befintligt skick?

Det är möjligt att sälja ett hus i befintligt skick genom en så kallad friskrivningsklausul. När man köper ett hus säljs det vanligtvis i befintligt skick. Som köpare har du dock en undersökningsplikt för att se så att fastigheten stämmer överens med det som säljaren utfäster samt vad du som köpare med fog kan förvänta dig. För att undgå risk för felansvar för dolda fel, dvs. fel som inte går att upptäcka vid en fackmässig undersökning av fastigheten, behövs en friskrivningsklausul.

bottom of page