top of page
Renovations

Måste man ha en dolda felförsäkring?

En dolda felförsäkring är ingenting som man måste ha; däremot är det en försäkring som kan bli användbar om man efter ett fastighetsköp upptäcker ett dolt fel. Det kan i sådant skede innebära att den ekonomiska bördan inte blir lika stor för den enskilde som den hade blivit om försäkringen inte varit tecknad. En dolda felförsäkring ingår sällan som standard i hemförsäkringen, vanligtvis behöver den alltså tecknas separat.

bottom of page