top of page
Renovations

Vad är ett faktiskt fel i fastighet?

Ett faktiskt fel i fastighet föreligger om fastighetens skick inte stämmer överens med vad parterna avtalat. Utöver det så föreligger också fel om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet.

bottom of page