top of page
Renovations

Vad är ett väsentligt fel/skada?

I de fall då felet är att betrakta som väsentligt finns det en möjlighet för köparen att häva köpet. Det kan vara fråga om ett väsentligt fel om en villa exempelvis blivit kraftigt brandskadad efter köpet, men före tillträdet. Faktorer som är avgörande i frågan är hur felet eller skadan påverkat marknadsvärdet på fastigheten samt dess funktionalitet. Är det ett fel som har en betydande påverkan på fastighetens marknadsvärde, är felet ofta att betrakta som väsentligt. Detsamma gäller om felet inneburit att fastighetens funktionalitet försämrats på ett betydande sätt.

Det är viktigt att ha i åtanke att varje situation skiljer sig med hänsyn till de aktuella omständigheterna. Hamnar man i en situation där dessa frågor blir aktuella är rekommendationen att ta hjälp av jurist specialiserad på fastighetsrätt.

bottom of page