top of page
Renovations

Vad händer om jag inte besiktigar huset?

Som köpare av en fastighet har man enligt Jordabalken en undersökningsplikt. Väljer en köpare att inte genomföra en sådan fackmässig undersökning som fodras kan det få vissa rättsliga konsekvenser om fel upptäcks efter tillträdesdagen. Om fel i fastigheten visar sig efter tillträdet och felet är sådant som köparen skulle ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten, är huvudregeln att köparen inte kan göra gällande felet. I allmänhet är alltså rådet att man genomför en besiktning i enlighet med den undersökningsplikt som framgår av jordabalken. Det är dessutom relevant att en sådan besiktning genomförs av en besiktningsman som har expertis inom den specifika typen av undersökning.

bottom of page