top of page
Renovations

Vad kostar en doldafelförsäkring?

Kostnaden för en dolda felförsäkring beror på försäkringsbeloppets storlek samt vad det är för typ av fastighet.

bottom of page