top of page
Renovations

Vad omfattar en dolda felförsäkring?

Som namnet på försäkringen antyder avser en dolda felförsäkring dolda fel. Det är alltså en försäkring som ska skydda försäkringstagaren mot dolda fel, som försäkringstagare är det dock relevant att du är medveten om vad du köper för försäkring och vad den omfattar. Ett dolt fel definieras i jordabalken, där anges att det ska vara ett faktiskt fel, alltså en fysisk skada som inte gått att upptäcka vid en fackmässig undersökning av fastigheten. Som försäkringstagare är det viktigt att ha koll på undantagen i försäkringen. Några undantag som kan förekomma i försäkringen är att den inte täcker fel utanför byggnaden, exempelvis ett uterum eller en altan. Det är dessutom vanligt att försäkringen omfattas av begränsningar gällande värme, vitvaror och radon.

Utöver detta så är det som försäkringstagare relevant att hålla koll på hur länge försäkringen gäller, särskilt då säljarens ansvar för dolda fel gäller 10 år efter tillträdesdagen. Försäkringen innehåller också som huvudregel ett åldersavdrag. Åldersavdrag är ett mått på den värdeminskning som skett sedan fastigheten köptes, vilket i sin tur påverkar den ersättning man får.

Som framgått kan de dolda fel försäkringar som finns på marknaden variera vad gäller villkor för när ett dolt fel kan göras gällande med mera. Det är därför bra att läsa på innan du bestämmer dig för vilken dolda fel försäkring du ska välja.

bottom of page