top of page
Renovations

Vad räknas som dolda fel i badrum?

Om ett fel är att betrakta som dolt eller inte behöver utredas i varje enskilt fall. Ett exempel kan vara att en köpare efter tillträde noterat fuktskador i ett badrum på grund av droppläckage från ett rör, varpå frågan om detta är att betrakta som ett dolt fel eller inte uppkommer. Som köpare har man en undersökningsplikt och om man under den undersökningen fått indikationer om förekomst av fukt i ett badrum är felet vanligtvis inte att betrakta som dolt. Dock förutsätter inte undersökningsplikten, som huvudregel, att man behöver bryta upp golv eller dylikt för att ta reda på om fuktskada finns.

Sammantaget är det alltså svårt att fastställa vilka fel som på förhand är att betrakta som dolda i ett badrum. Det handlar om att granska varje situation enskilt och beakta den undersökning som köparen genomfört innan tillträdet.

bottom of page