top of page
Renovations

Vem avgör vad som är dolt fel?

Gränsdragningen mellan dolda fel och fel som inte är att betrakta som dolda görs genom att definiera köparens undersökningsplikt. Huvudregeln är att om köparen vid en fackmässig undersökning av fastigheten borde ha upptäckt felet, är det inte att betrakta som ett dolt fel. Bedömningen huruvida det är ett dolt fel eller inte görs i kombination av jordabalkens regler samt köparens undersökningsplikt. Det kan i slutändan innebära att en domstol får fastställa hur det är i den specifika situationen.

bottom of page