top of page
Renovations

Vad är skäligt entreprenörsarvode?

Ett skäligt entreprenörsarvode varierar beroende på flera olika faktorer, inklusive projektets omfattning, komplexitet, arbetskraftskostnader, marknadsvillkor och lokala ekonomiska förhållanden. Det finns ingen fastställd procentsats eller summa som anses vara "skälig" i alla situationer, eftersom olika projekt har olika krav och utmaningar. 

 

Normalt sett brukar entreprenörsarvodet vara baserat på en överenskommen procentsats av projektets totala kostnad eller som en fast summa. Procentsatsen kan variera beroende på faktorer som projektets storlek, komplexitet och risknivå. Faktorer såsom materialkostnader, arbetskraft och eventuella avgifter för underentreprenörer, bör också ingå i en helhetsbedömning. 

För att fastställa ett skäligt entreprenörsarvode är det ofta fördelaktigt att genomföra en konkurrensutsättning där flera entreprenörer ger offerter för samma projekt. Detta ger beställaren möjlighet att jämföra kostnader och bedöma vad som är rimligt inom ramen för det specifika projektet. 

Slutligen kan det vara klokt att konsultera frågan i branschstandarder, liknande projektpriser och inhämta professionell rådgivning för att fastställa ett skäligt entreprenörsarvode som är i linje med marknadsförhållandena och projektets krav. 

 

bottom of page