top of page
Renovations

Vad är fel i fastighet?

Fel i fastighet föreligger om om fastighetens skick inte stämmer överens med parternas avtal. ​Fel i fastighet anses också föreligga om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta sig vid köpet. 

 

bottom of page