top of page
Renovations

Vem har ansvar för bygglov?

Det är beställarens ansvar att ansöka om bygglov eller att säkerställa att ansökan om bygglov görs korrekt. Beställaren är vanligtvis den som äger fastigheten eller initierar byggprojektet. 

 

bottom of page