top of page
Renovations

Vad innebär "ÄTA-Arbeten"?

"ÄTA-arbeten" är en förkortning för att beskriva förändringar, tillägg eller avgående arbeten under ett pågående projekt. När man pratar om "ändringar" menar man oftast justeringar i det ursprungliga kontraktet eller arbetsomfånget, vilket kan ske på grund av ändrade förutsättningar eller önskemål från beställaren. Tillägg innebär att extra arbete läggs till som inte har varit inkluderat från början. Det kan vara på grund av nya krav eller behov som uppstått under projektets gång. Avgående arbeten är å andra sidan de moment som tas bort från det ursprungliga avtalet, vilket kan ske av olika skäl såsom ändrade krav eller budgetbegränsningar.

Sammanfattningsvis används begreppet "äta-arbeten" för att beskriva dessa förändringar i arbetsomfånget och kontraktet. Det är viktigt att hantera sådana förändringar noggrant genom att revidera kontraktet eller arbetsordern för att säkerställa att alla parter är överens om de nya förutsättningarna.

 

bottom of page