top of page
Renovations

Vad är hantverkarformuläret 17 för något?

"Hantverkarformuläret 17" är en standardiserad uppsättning avtalsvillkor inom svensk bygg- och hantverksbransch. Användningen är frivillig och avsedd att underlätta och förenkla avtalsprocessen samt minska risken för tvister. Hantverkarformuläret används särskilt när det gäller avtal som ingås med privatpersoner eller småföretag som är i behov av olika typer av hantverksarbeten, som till exempel renoveringar, snickeri, måleri eller VVS-arbeten. Det reglerar bland annat prissättning, betalningsvillkor, arbetsomfattning, tidsplan och garantier för olika hantverksarbeten. 

 

bottom of page