top of page
Renovations

Vem betalar för ÄTA-arbeten?

I en entreprenadsituation är frågan om vem som betalar för extra arbeten (även kallat ändringsarbeten eller tilläggsarbeten) vanligtvis reglerad genom avtalet mellan beställaren och entreprenören. Det finns inget generellt svar eftersom detta kan variera beroende på de avtalade villkoren och entreprenadformen

I vissa fall kan beställaren vara ansvarig för att betala för extra arbeten om de orsakas av ändrade önskemål eller krav från beställarens sida. I andra fall kan entreprenören vara ansvarig för att genomföra ändringsarbeten utan extra kostnad, om det är ett fel från entreprenörens sida. 

bottom of page