top of page
Renovations

Vilka typer av entreprenader finns det?

Här är några av dem vanligaste typerna av entreprenader inom entreprenadrätten:

  1. Totalentreprenad: I en totalentreprenad ansvarar entreprenören för hela byggprocessen, inklusive planering, design, byggnation och ibland även drift. Detta inkluderar vanligtvis att hantera underentreprenörer och leverantörer.

  2. Utförandeentreprenad: Utförandeentreprenaden är en entreprenadform där entreprenören ansvarar för själva byggandet eller utförandet av ett specifikt arbete enligt beställarens krav och ritningar. Entreprenören utför arbetet enligt de specifikationer och anvisningar som beställaren har fastställt. Denna typ av entreprenad kan involvera olika arbetsmoment, såsom byggnation, installation eller andra tekniska arbeten.

  3. Generalentreprenad: Generalentreprenaden innebär att entreprenören tar på sig huvudansvaret för genomförandet av projektet. De samordnar underentreprenörer och materialanskaffning för att säkerställa projektets framsteg och uppfyllande av kontraktets krav.

  4. Delad entreprenad: I en delad entreprenad är det flera entreprenörer som delar på ansvar och arbetsuppgifter för ett projekt. Varje entreprenör kan ansvara för olika delar av projektet.

  5. Styrd totalentreprenad: I en styrd totalentreprenad har beställaren en betydande inblandning i planeringen och utformningen av projektet, trots att det är en totalentreprenad där entreprenören normalt skulle ha det övergripande ansvaret. I en styrd totalentreprenad är beställaren mer aktiv i att styra och specificera de tekniska detaljerna i projektet än vad som är typiskt för en vanlig totalentreprenad.

Varje entreprenadtyp har sina egna juridiska och kontraktsmässiga aspekter som måste beaktas vid upprättande av avtal och genomförande av projekt.

 

bottom of page