top of page
Renovations

Vem är byggherre vid totalentreprenad?

Vid en totalentreprenad är det normalt sett entreprenören som fungerar som byggherre. I en totalentreprenad har entreprenören ett övergripande ansvar för hela byggprojektet, vilket inkluderar både utformning och genomförande av projektet. Entreprenören tar på sig ansvaret för att utföra designen och konstruktionen enligt beställarens krav och behov.

 

bottom of page