top of page
Renovations

Kan man göra ritningar till bygglov själv?

Det är möjligt att själv skapa ritningar för bygglov i vissa fall, särskilt för mindre projekt eller renoveringar som inte kräver avancerade tekniska detaljer eller specialiserad designexpertis. För mindre ändringar eller mindre byggprojekt, som till exempel enklare tillbyggnader eller mindre renoveringar, kan du själv skapa ritningar för att ansöka om bygglov. 

För mer komplexa projekt, såsom byggnader med specifika krav eller omfattande ombyggnader är rekommendationen att anlita professionella arkitekter eller byggnadsingenjörer. De har den nödvändiga expertisen för att skapa ritningar som uppfyller de tekniska och lagliga kraven samt säkerställer att designen är både säker och praktisk. 

 

bottom of page