top of page
Renovations

Kan man göra ritningar till bygglov själv?

Det är möjligt att själv skapa ritningar för bygglov i vissa fall, särskilt för mindre projekt eller renoveringar som inte kräver avancerade tekniska detaljer eller specialiserade designexpertis. För mindre ändringar eller mindre byggprojekt, som till exempel enklare tillbyggnader eller mindre renoveringar, kan du själv skapa ritningar för att ansöka om bygglov. 

När du gör ritningar för bygglov själv är det viktigt att följa bestämmelserna och kraven för bygglov i din region. Här är några generella riktlinjer att tänka på:

  • Ritningskrav: Kontrollera vad som krävs för att ritningarna ska vara godkända för bygglov i din specifika region. Det kan innefatta skala, information om mått, detaljer kring material och eventuella andra specifika krav.

  • Tydlighet och noggrannhet: Ritningarna måste vara tydliga och detaljerade nog för att tydligt visa det planerade arbetet. Användning av skala, korrekta mått och noggrannhet är viktigt. 

  • Använda tekniska verktyg: Du kan använda ritningsverktyg eller mjukvaror som är tillgängliga för att skapa ritningar. Det finns flera enklare ritningsprogram online som kan vara användbara för mindre projekt. 

  • Kontrollera med lokala myndigheter: Innan du ansöker om bygglov med dina ritningar är det klokt att kontrollera med de lokala myndigheterna för att säkerställa att ritningarna uppfyller alla krav. 

För mer komplexa projekt, byggnader med specifika krav eller omfattande ombyggnader är det vanligtvis bäst att anlita professionella arkitekter eller ritare. De har den nödvändiga expertisen för att skapa ritningar som uppfyller de tekniska och lagliga kraven samt säkerställer att designen är både säker och praktisk. 

 

bottom of page