top of page
Renovations

Vad är skillnaden mellan upphandlingsform och entreprenadform?

Det förekommer att begreppet entreprenadform förväxlas med upphandlingsform.  Upphandlingsformen handlar om det sätt som beställaren väljer att skriva kontrakt på, med en eller flera entreprenörer. Upphandlingsformen reglerar vilket ansvar entreprenörerna har gentemot beställaren, samt vilket ansvar entreprenörerna har gentemot varandra. Det inkluderar beslut om att använda sig av öppen anbudsförfrågan, selektiv anbudsförfrågan, förhandlat förfarande, etc. Upphandlingsformen fokuserar på processen angående att välja entreprenörer. 

 

bottom of page