top of page
Renovations

Vad kommer efter projekteringsfasen?

Efter projektering följer vanligtvis genomförandefasen i ett byggprojekt. Här är de huvudsakliga faserna i ett typiskt byggprojekt:

  1. Projektering: Under denna fas utvecklas och specificeras detaljerade ritningar, tekniska specifikationer och planer för att vägleda genomförandet av projektet. Arkitekter, ingenjörer och andra specialister är involverade i denna fas. 

  2. Upphandling: I denna processen väljs entreprenörer och leverantörer för att utföra projektet. Detta inkluderar att skicka ut förfrågningar om anbud, utvärdera bud och välja de mest lämpliga entreprenörerna.

  3. Genomförande och byggfas: Detta är själva byggfasen där projektet blir en konkret verklighet. Material levereras, arbete utförs och övervakas för att säkerställa att det överensstämmer ritningar och specifikationer. Projektledning och tillsyn är viktiga för att säkerställa ett korrekt genomförande.

  4. Besiktning och kvalitetskontroll: Under byggfasen genomförs olika inspektioner och kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet uppfyller överenskomna standarder och krav. Det kan inkludera delbesiktningar och slutbesiktning. 

 

 

bottom of page