top of page
Renovations

Vad är det för skillnad på kontrakt och avtal?

Avtal:

  • Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter där det finns en ömsesidig förpliktelse att följa överenskomna villkor. Det kan vara skriftligt eller muntligt och är juridiskt bindande när det uppfyller vissa grundläggande krav. Ett avtal behöver nödvändigtvis inte vara skriftligt, men i de flesta fall är det fördelaktigt att ha avtalet skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.

Kontrakt:

  • Ett kontrakt är en specifik typ av avtal som är skriftligt och definierar de exakta villkoren, rättigheterna och skyldigheterna för parterna. Det är en mer formell dokumentation som fastställer reglerna för förhållandet mellan parterna och kan inkludera specifika detaljer såsom betalningsschema, arbetsomfattning, tidslinjer, krav på kvalitet och andra specifika detaljer relaterade till avtalet. Kontraktet är en mer detaljerad form av avtal, och det ger en tydligare vägledning för parterna.

 

bottom of page