top of page
Renovations

Vad innebär totalentreprenad vid husbygge?

Med totalentreprenad avses en entreprenadform som används inom bygg- och anläggningsbranschen. Vid husbyggen innebär totalentreprenad följande: 

  • Ansvar för hela projektet: I en totalentreprenad överlåter beställaren ansvaret för hela byggprojektet till en enda entreprenör, kallad totalentreprenör. Detta inkluderar både planering och konstruktion av huset. Detta innebär ofta att totalentreprenören samarbetar med arkitekter och ingenjörer för att skapa en effektiv och funktionell design som uppfyller beställarens behov och önskemål.

  • Övergripande projektledning: Totalentreprenören ansvarar för att koordinera och övervaka alla aspekter av projektet, inklusive materialinköp, arbetskraftsanställning och tidsplanering. De ser till att projektet genomförs enligt planen och inom beställarens budget.

Fördelarna med totalentreprenad är att beställaren har en enda kontaktpunkt för hela projektet, vilket kan förenkla kommunikationen och minska risken för tvister mellan olika parter. Det kan också föranleda större effektivitet eftersom entreprenören har fullt ansvar för både design och byggande.

Totalentreprenad är en vanlig och populär entreprenadform vid husbyggen, särskilt när beställaren själv önskar att ha minimalt med ansvar och engagemang kring planering och genomförande av projektet.

 

bottom of page