top of page
Renovations

Vad är det som skiljer en generalentreprenad från en totalentreprenad?

I en generalentreprenad är entreprenören ansvarig för att samordna olika delar av projektet, inklusive att anlita underentreprenörer och leverantörer. De agerar som projektledare och hanterar hela arbetsomfattningen från början till slut.

Å andra sidan, i en totalentreprenad, har entreprenören inte bara ansvaret för att genomföra byggandet utan också för att utforma hela projektet enligt beställarens krav. Det innebär att de ansvarar för både funktion och konstruktion.

Så, huvudskillnaden ligger i att en totalentreprenad vanligen inkluderar ett större funktionsansvaret, medan en generalentreprenad fokuserar mer på att samordna och utföra projektets olika aspekter. Båda formerna innebär en övergripande entreprenörsroll med olika grad av ansvar beroende på om utformning ingår eller inte.

 

bottom of page