top of page
Renovations

Vad reglerar entreprenadjuridik?

Entreprenadjuridik reglerar de rättsliga aspekterna av entreprenadavtal och samarbeten inom bygg- och anläggningsbranschen. Det omfattar avtalsbildning, arbetsomfattning, pris, tidsschema, kvalitetskrav, riskfördelning, besiktning, tvistlösning och hantering av ändringar. Syftet är att skapa tydliga ramar för samarbetet och hantera eventuella konflikter eller problem som kan uppstå under projektets genomförande.

 

bottom of page