top of page
Renovations

När används ABS 18?

ABS 18 står för "Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader 2018". Dessa bestämmelser är avsedda att reglera förhållandet mellan beställaren och entreprenören vid entreprenader som involverar byggande eller renovering av småhus, som enfamiljshus, villor och liknande projekt. ABS 18 är en standardavtalsform som är skapad för att säkerställa att småhusentreprenader genomförs på ett strukturerat sätt.Dessa bestämmelser innehåller villkor och riktlinjer som gäller för bland annat pris, tid, arbetsomfattning, kvalitet och ansvarsfördelning.

bottom of page