top of page
Renovations

Vad är skillnaden mellan AB 04 och ABT 06?

"AB 04" och "ABT 06" hänvisar till två olika standardavtalsformer som används inom bygg- och entreprenadrätten i Sverige. Dessa avtalsformer reglerar förhållandet mellan beställaren och entreprenören vid olika typer av entreprenadprojekt. Här är en översikt över skillnaderna mellan AB 04 och ABT 06:

AB 04 (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader):

  1. Användning: AB 04 är en standardavtalsform som används för entreprenader inom bygg-, anläggnings- och installationsområdena. Det används när entreprenören ansvarar för hela projektet, inklusive utförandet av arbete och leverans av material.

  2. Principer: AB 04 bygger på principen om att beställaren beskriver sina krav och entreprenören utför arbetet enligt dessa krav. Eventuella ändringar eller tillägg i projektet regleras genom ändringsorder eller tilläggsavtal.

  3. Riskfördelning: I AB 04 bär entreprenören en större risk för ändrade omständigheter och extraarbete som kan uppstå under projektets gång.

 

ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader):

  1. Användning: ABT 06 används specifikt för totalentreprenader, där entreprenören tar på sig hela ansvaret för projektet, inklusive planering, design, och utförande. Beställaren lämnar över ansvaret för projektet till entreprenören.

  2. Principer: ABT 06 bygger på principen att entreprenören självständigt genomför projektet enligt de krav och förutsättningar som anges i avtalet. Entreprenören ansvarar för både utförande och design.

  3. Riskfördelning: I ABT 06 har entreprenören en större kontroll över projektet och bär en större del av riskerna, inklusive ansvar för att uppfylla beställarens krav och mål.

Sammanfattningsvis är den främsta skillnaden mellan AB 04 och ABT 06 inriktningen på entreprenadsamarbetet. AB 04 används för entreprenader där beställaren har en aktiv roll i att specificera kraven och entreprenören utför arbetet enligt dessa krav. Å andra sidan används ABT 06 i totalentreprenader där entreprenören har större ansvar och kontroll över hela projektet, inklusive design och utförande. Det är viktigt att notera att dessa är allmänna beskrivningar och att specifika avtal och förhållanden kan variera. Vid användning av dessa standardavtal är det viktigt att noggrant läsa och förstå villkoren och omständigheterna för varje projekt.

 

bottom of page