top of page
Urban Architecture

DIN SPECIALIST INOM FASTIGHET, BYGG & ENTREPRENAD

Comrin Advokatbyrå biträder såväl privatpersoner som företag i hela Sverige med allt som direkt eller indirekt berör fastighetsrätt. Vår ambition är att vara det naturliga valet för klienter som värderar trygghet, tillgänglighet och juridisk rådgivning av högsta kvalitet. Här följer några av de rättsområden som vi främst arbetar med: 

Entreprenad

 Fel och förseningar, entreprenadavtal, 

förhandlingar, domstolsprocesser m. m.

Hyresjuridik

Hyresavtal, avhysningar, ersättningsfrågor, hinder och men, överlåtelser, villkorsändringar m. m.

Köp & Avtal

Bolags- och fastighetsförsäljningar, skadeståndsfrågor, köp- och avtalsrättsliga tvistemål m m.

Fel i fastighet

Prisavdrag, dolda fel i fastighet, återgång av köp, skadeståndsanspråk mot besiktningsmän m. m.

Skadestånd

Fastighetsrättsrelaterat skadestånd vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning m. m.

Lantmäterifrågor

Servitut,  avstyckningar,  gemensamhetsanläggning, klyvning, fastighetsreglering,

 ersättningsfrågor m. m.

Plan- & byggrätt

Detaljplanefrågor, bygglov, myndighetsingripanden, process i mark- och miljödomstol m. m.

Arrende

Arrendeavtal, villkorsändring, uppsägning för avflyttning, avhysning, ersättning, 

 överlåtelser m. m.

Miljörätt

Strandskyddsdispens, tillståndsprövningar,

 myndighetsingripanden, kemikalier och avfall m. m.

Psst... Du vet väl att det ofta ingår ett rättsskydd i dina hem-, företags- och ansvarsförsäkringar. Skyddet gäller de flesta typer av tvister och täcker vanligtvis runt 80 % av dina ombudskostnader upp till ett bestämt värde, men villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag. Med oss som ditt ombud så hanterar vi rättsskyddsanmälan och övriga kontakter med ditt försäkringsbolag.

Consultation Meeting

Behöver du en advokat?
Kontakta oss för en kostnadsfri inledande konsultation.

bottom of page