top of page
Renovations

Vad innebär det att vara byggherre?

Att vara byggherre innebär att inneha den övergripande ansvarsrollen för ett byggprojekt. Det är byggherrens ansvar att initiera, planera, och leda projektet från start till avslut. 

En av huvuduppgifterna för byggherren är att planera och utforma projektet. Det innebär att fastställa projektets mål, behov och specifikationer samt definiera dess omfattning, tidsplan och budget. En annan väsentlig roll för byggherren är att välja de entreprenörer och leverantörer som ska genomföra arbetet. 

Sammanfattningsvis innebär det att byggherren har en central roll med övergripande ansvar för projektets alla aspekter. Det är byggherrens uppgift att se till att projektet genomförs framgångsrikt, enligt plan och att det uppfyller beställarens förväntningar och krav. 

 

bottom of page