top of page
Renovations

FRÅGOR OCH SVAR

- Entreprenadrätt

Vad är entreprenadrätt?

Vilken lag grundar sig entreprenadrätten på?

Vilka typer av entreprenadformer finns det?

Vad är skillnaden mellan AB 04 och ABT 06?

Vad gäller vid AB 04?

När används ABS 18?

Vad reglerar entreprenadjuridik?

 
Vad är ett entreprenadavtal?

Vilka är de tre vanligast entreprenadformerna?

Vilken entreprenadform är vanligast?

Vilka regler tillämpas vid en entreprenad?

 
Är AB 04 tvingande?

Om det finns motstridiga uppgifter i avtalet - vad gäller först, ritning eller text?

Vem betalar för ÄTA arbeten?

Vad innebär ABU 07?

 
Vad är det som skiljer en generalentreprenad från en totalentreprenad?
 
Vad är ABT 06?
 
Vilken lag grundar sig AB 04, ABT 06 och ABS 18 på?

Vad är hantverkarformuläret 17 för något?

Vem är byggherre vid totalentreprenad?

Får du som entreprenör ta in underentreprenörer?

Vad är en styrd totalentreprenad? 

Vilken entreprenadform är bäst? 

 
Vem har ytterst ansvar under en totalentreprenad?

Vem har funktionsansvar vid delad entreprenad? 

 
Vad innebär det att vara byggherre? 


Vad är en huvudentreprenör? 

Vad menas med utförandeentreprenad?

Vilka två ersättningsformer finns det i AB 04?

Vad innebär "ÄTA-Arbeten"?

Vad är en entreprenör inom bygg?

Vad avgör valet av entreprandform?

Vad kan beställaren vidta för åtgärder om entreprenören inte avhjälper ett fel?

När är en entreprenad avlämnad?

Vilka ersättningsformer finns det?

Vad är ett skäligt entreprenörsarvode?

Vad är skillnaden mellan AB 04 och ABU 07?

Varför partnering?

Kan man göra ritningar till bygglov själv?

Vad betyder "A" på en ritning?

Vad betyder "A-A" på en ritning?


Måste ett entreprenadavtal vara skriftligt?

Hur har entreprenadavtal tagits fram?

Vad är skillnaden mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad?

När är det en entreprenad?

När är en entreprenad avslutad?

Vad är det för skillnad på kontrakt och avtal?

Vad innebär "väsentligt fel" i entreprenaden?

Vem har ansvar för bygglov?

Vad innebär totalentreprenad vid husbygge?

När är en entreprenad avslutad enligt AB 04?

Vad kommer efter projekteringsfasen?

Vem är ansvarig för byggfel?

Hur går en delad entreprenad till?

Vem ansvarar för samordning enligt "AB 04"?

Hur går en entreprenadbesiktning till?

Varför utförandeentreprenad?

Vilket standardavtal skall användas vid utförandeentreprenad?

Hur fördelas ansvaret under en generalentreprenad?

Vem ansvarar för upphandling av projektering i en utförandeentreprenad?

Vad är skillnaden mellan upphandlingsform och entreprenadform?

Vem har ansvaret för utförandet i en delad entreprenad?

Kan man vara sin egen byggherre?

Vilka typer av krav måste uppfyllas vid projektering?

Renovations
bottom of page