top of page
Renovations

Vad menas med utförandeentreprenad?

En utförandeentreprenad är en typ av entreprenad där entreprenören ansvarar för att utföra arbete enligt redan fastställda planer och specifikationer, vanligtvis levererade av beställaren eller en annan part, såsom arkitekt eller en designer. I denna entreprenadmodell är entreprenören ansvarig för att genomföra arbetet enligt angivna specifikationer och ritningar

Utförandeentreprenader är vanliga inom bygg- och entreprenadbranschen, och de används särskilt när beställaren redan har detaljerade planer och specifikationer för projektet. Det är viktigt att avtalet mellan parterna tydligt definierar respektive ansvar och förväntningar för att undvika missförstånd och tvister under projektets genomförande.

 

bottom of page