top of page
Renovations

Vad är en entreprenör inom bygg?

En entreprenör inom byggbranschen är en person eller ett företag som ansvarar för att organisera och genomföra byggprojekt. Entreprenören kan vara inblandad i olika faser av byggprocessen, inklusive planering, design, konstruktion och färdigställande. Deras huvudsakliga uppgift är att se till att projektet genomförs enligt de förutbestämda specifikationer, inom budget och inom angivna tidsramar. 

Entreprenören kan agera som den huvudansvariga för hela projektet eller i egenskap av en underentreprenör som hanterar en specifik del av arbetet. Deras ansvar inkluderar vanligtvis att samordna arbete, övervaka personal och underentreprenörer, hantera leveranser av material och se till att säkerhets- och kvalitetsstandarder uppfylls.

 

bottom of page