top of page
Renovations

Vad är en entreprenör inom bygg?

En entreprenör inom byggbranschen är en person eller ett företag som ansvarar för att organisera och genomföra byggprojekt. Entreprenören kan vara inblandad i olika faser av byggprocessen, inklusive planering, design, konstruktion och färdigställande. Entreprenören ska se till att projektet genomförs på ett korrekt sätt, inom angiven budget och inom den tidsram som fastställts. Entreprenören kan agera som den huvudansvariga för hela projektet eller i egenskap av en underentreprenör som hanterar en specifik del av arbetet. 

 

bottom of page