top of page
Renovations

Vilka ersättningsformer finns det?

Det finns olika former av ersättning inom bygg- och entreprenadsektorn. När du är beställare av en entreprenad, är det bra att det framgår av avtalet mellan dig och din anlitade entreprenör hur betalning ska ske. Här är de vanligaste ersättningsformerna:

  • Fast pris: I denna ersättningsform kommer entreprenörer och beställaren överens om ett fast pris för hela entreprenaden. Det innebär att entreprenören bär risken för eventuella överskridanden av kostnader.

  • Löpande räkning: Entreprenören får betalt för sina självkostnader och därutöver ett procentuellt entreprenörsarvode.

Sammanfattningsvis så har varje ersättningsform sina för- och nackdelar, och valet beror ofta på projektets specifika krav, risktolerans och parternas preferenser.

 

bottom of page