top of page
Renovations

Vilka är ersättningsformerna i AB 04?

I AB04, som är en svensk standard för allmänna bestämmelser för byggnadsentreprenader, finns två huvudsakliga ersättningsformer:

 

  • Fast pris: I denna ersättningsform kommer entreprenörer och beställaren överens om ett fast pris för hela entreprenaden. Det innebär att entreprenören bär risken för eventuella överskridanden av kostnader.

  • Löpande räkning: Entreprenören får betalt för sina självkostnader och därutöver ett procentuellt entreprenörsarvode.

Dessa två ersättningsformer ger en viss flexibilitet och täcker olika scenarier som kan uppstå under ett byggprojekt. Det är viktigt att notera att AB04 är en standard för allmänna bestämmelser och att det fortfarande krävs att parterna i entreprenadavtalet specificerar och anpassar detaljerna kring ersättningen baserat på projektets unika krav och omständigheter. 

 

bottom of page