top of page
Renovations

Vad gäller vid AB 04?

AB 04 står för "Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader" och är en standardavtalsform som används inom bygg- och entreprenadrätten i Sverige. Dessa bestämmelser reglerar förhållandet mellan beställaren (den som beställer arbetet) och entreprenören (den som utför arbetet) vid olika entreprenadprojekt. I avtalet specificeras arbetsomfattningen, pris, tidsschema, kvalitetskrav och ansvarsfördelning mellan parterna. AB 04 syftar till att skapa en balanserad riskfördelning mellan beställaren och entreprenören samt att fastställa metoder för att hantera ändringar, tvister och eventuella extraarbeten.

AB 04 används ofta vid utförandeentreprenader. Utförandeentreprenad avser en entreprenad där entreprenören utför ett specificerat arbete enligt beställarens krav och ritningar. AB 04 är en vanlig standardavtalsform som används i samband med sådana utförandeentreprenader inom bygg- och entreprenadrätten i Sverige. Detta avtal reglerar relationen mellan beställaren och entreprenören och fastställer villkoren för hur arbetet ska genomföras.

bottom of page