top of page
Renovations

Varför utförandeentreprenad?

Utförandeentreprenad kan vara fördelaktigt av flera skäl, beroende på projektets karaktär, beställarens preferenser och andra faktorer. Här är några skäl till varför utförandeentreprenad kan vara ett bra alternativ:

  1. Flexibilitet och anpassning: Utförandeentreprenad ger beställaren möjlighet att göra ändringar och justeringar under byggprocessen. Detta är särskilt användbart när projektet utvecklas eller när beställaren har specifika krav som kan bli tydligare under arbetets gång.

  2. Genom att engagera specialiserade entreprenörer för olika delar av projektet kan man dra nytta av deras specifika expertis. Det kan leda till högre kvalitet och effektivitet inom varje område av byggprocessen. 

  3. Utförandeentreprenad skapar konkurrens mellan olika entreprenörer som bjuder på olika delar av arbetet. Detta kan bidra till att hålla kostnaderna i schack och öka transparensen i prisbildningen.

  4. Beställaren har möjlighet att göra ändringar eller justeringar i projektet under byggprocessen utan att fastna i fastställda specifikationer. Detta kan vara särskilt viktigt i projekt där kraven är mer flexibla eller där det finns en hög grad av osäkerhet.

  5. Utförandeentreprenad möjliggör en öppen kommunikation mellan beställaren och entreprenörerna under hela byggprocessen. Detta kan underlätta snabba beslut och problemlösning. 

  6. Genom att använda specialiserade entreprenörer och genom att möjliggöra arbetet på olika delar av projektet samtidigt kan utförandeentreprenad ibland resultera i snabbare projektgenomförande jämfört med andra entreprenadformer.

  7. Beställaren har en större grad av kontroll över projektet och kan aktivt delta i beslutsprocessen. Detta kan vara fördelaktigt om beställaren har särskilda preferenser eller om projektet är av komplex karaktär. 

Det är viktigt att notera att utförandeentreprenad också kan innebära en ökad administrativ börda för beställaren och kräver noggrann övervakning och styrning för att säkerställa att projektet genomförs smidigt och inom de överenskomna ramarna. Valet av entreprenadform beror på projektspecifika faktorer och beställarens preferenser. 

 

bottom of page