top of page
Renovations

Vilket standardavtal skall användas vid utförandeentreprenad?

I Sverige är "AB 04"  det avtal som förekommer oftast vid utförandeentreprenader.

 

bottom of page