top of page
Renovations

Vem ansvarar för upphandling av projektering i en utförandeentreprenad?

I en utförandeentreprenad svarar beställaren för projektering och entreprenören svarar för utförande. I en utförandeentreprenad är det vanligt att beställaren ansvarar för att förse entreprenören med detaljerade ritningar, tekniska specifikationer och andra nödvändiga dokument som behövs för att genomföra arbetet. Processen kan se ut som följande:

  1. Beställaren förbereder projektunderlag genom att exempelvis ta hjälp av arkitekter och ingenjörer för att ta fram ritningar, specifikationer och andra nödvändiga dokument. 

  2. Beställaren upprättar upphandlingsdokument, inklusive förfrågan om anbud (förfrågningsunderlag). Detta dokument beskriver projektet och de krav som entreprenören måste uppfylla. 

  3. Beställaren letar efter lämpliga entreprenörer som kan utföra och färdigställa projektet. Beställaren väljer därefter den mest lämpliga entreprenören och kommer överens om hur projekteringen skall utföras.

  4. Efter att kontraktet har tecknats, samordnar beställaren med entreprenören för att säkerställa att projekteringen genomförs enligt överenskomna specifikationer och tidsramar.

Det kan förekomma att entreprenören är involverad i projekteringen eller har ansvar för att anlita projektörer för specifika delar av arbetet. Det är dock vanligt att beställaren, särskilt om denne anlitar en separat projekteringskonsult, har huvudansvaret för projekteringen i en utförandeentreprenad. 

 

bottom of page