top of page
Renovations

Vem har ansvaret för utförandet i en delad entreprenad?

Vid en delad entreprenad är huvudregeln att varje entreprenör är ansvarig gentemot beställaren. I en delad entreprenad är varje entreprenör normalt sett direkt ansvarig gentemot beställaren för den specifika delen av arbetet som de har kontrakt för. Varje entreprenör är självständig i att uppfylla sin åtaganden och överenskomna arbetsuppgifter.

Det finns dock varianter där beställaren kan välja att placera ett större ansvar på en specifik entreprenör, kallad huvudentreprenör. Huvudentreprenören kan sedan teckna avtal med underentreprenörer för att utföra vissa delar av arbetet. Huvudentreprenören har då ett övergripande ansvar gentemot beställaren och avtalar med underentreprenörer för att utföra delar av arbetet. Underentreprenörerna blir då ansvariga gentemot huvudentreprenören, och inte direkt mot beställaren. 

Samtidigt kan det finnas andra entreprenörer (sidoentreprenörer) som har direktavtal med beställaren och ansvarar för specifika delar av arbetet utan att gå genom huvudentreprenören.​I dessa strukturer har huvudentreprenören ett samordningsansvar gentemot beställaren och ansvarar för att koordinera och säkerställa att hela projektet genomförs framgångsrikt. Underentreprenörerna är ansvariga för sina respektive delar gentemot huvudentreprenören, medan sidoentreprenören är direkt ansvarig mot beställaren

 

bottom of page