top of page
Signing a Contract

Köp & avtal

Bolags och fastighetsöverlåtelser samt förvärv

 

Att sälja eller köpa ett bolag/fastighet är en viktig affär. Det finns mycket man bör tänka på och reglera. När det gäller kommersiella fastigheter överlåts dessa ofta i bolagsform, vilket innebär att man även bör känna till regleringen som gäller vid företagsöverlåtelser. Det är då viktigt att en fullständig granskning av bolagets handlingar sker. Det är även viktigt med ett ordentligt aktieöverlåtelseavtal som reglerar säljarens ansvar och köparens rättigheter.  

 

Comrin advokatbyrå biträder dig kring hela processen vid dit fastighets-/bolagsförvärv. Vi hjälper dig med företagsundersökningar, förhandlingar, avtalsskrivning och avtalsgranskning.

 

Allmän avtalsrätt

 

Comrin advokatbyrå har lång erfarenhet av allmän avtalsrätt. Till undvikande av missförstånd om vad som avtalats och tvister är det viktigt att ett ordentligt avtal upprättas före ett köp eller ingående av ett avtal, utförande av arbete eller tjänst. Vi hjälper dig att upprätta avtal såsom köpeavtal, hyresavtal, inköps- och leveransavtal och samäganderättsavtal.

 

Köp- och avtalsrättsliga tvister

 

Det är i efterhand inte så säkert att du och din motpart haft samma utgångspunkt och förutsättningar varför det kan uppkomma oenighet om vad ni faktiskt kommit överens om. Det kan också uppstå oenighet huruvida en tjänst är korrekt utförd eller om en vara är felaktig samt konsekvenserna av ett uppkommet fel såsom skadestånd. Många gånger är ett avtal inte heltäckande och hänsyn måste tas till gällande regelverk såsom köplagen, konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen. Comrin advokatbyrå hjälper dig vid köp- och avtalsrättsliga tvister.  

bottom of page