top of page
Renovations

När är en entreprenad avslutad?

Vi har tidigare redogjort för när en entreprenad är avlämnad. När entreprenaden är avslutad innebär det vanligtvis en betydligt bredare aspekt i sammanhanget. Det innefattar inte bara att arbetet är färdigt och avlämnat, utan även andra aktiviteter som att avsluta alla administrativa och kontraktsmässiga förpliktelser mellan parterna. Det inkluderar att hantera alla ekonomiska transaktioner, eventuella garantier, dokumentation, slutgiltiga rapporter och att formellt avsluta kontraktet eller entreprenadavtalet. 

 

bottom of page