top of page
Renovations

Vem ansvarar under en generalentreprenad?

Under en generalentreprenad har den så kallade generalentreprenören ett övergripande ansvar för hela byggprojektet. Generalentreprenaden är en entreprenadform där generalentreprenören tar ansvar för både planering och genomförandet av projektet. Här är några viktiga aspekter av ansvarsfördelningen under en generalentreprenad:

  1. Totalansvar: Generalentreprenören har det övergripande ansvaret för hela byggprojektet. Det inkluderar ansvar för planering, design, inköp av material, anställning av arbetskraft, och övervakning av projektets genomförande.

  2. Planering och projektering: Generalentreprenören är involverad i planering och kan samarbeta med arkitekter och ingenjörer för att utveckla ritningar och tekniska specifikationer. I vissa fall kan beställaren ha ett separat kontrakt med en projekteringskonsult.

  3. Underentreprenörer: Generalentreprenören anlitar underentreprenörer för olika delar av projektet. Det kan exempelvis inkludera specialiserade entreprenörer för elektriska arbeten, VVS, snickeri och andra områden.

  4. Kvalitetskontroll: Generalentreprenören är ansvarig för att säkerställa att arbetet utförs enligt ritningar och specifikationer. Detta inkluderar kvalitetskontroll och eventuell inspektion under byggprocessen.

  5. Tidsplan och tidsramar: Generalentreprenören ansvarar för att hålla sig till projektets tidsplan och färdigställa projektet inom de överenskomna tidsramarna.

  6. Kostnadskontroll: Generalentreprenören hanterar budgeten och kostnadskontrollen för hela projektet. Det inkluderar att förhandla med underentreprenörer och leverantörer för att hålla sig inom budgeten. 

  7. Riskhantering: Generalentreprenören bär en del av riskerna för projektet, särskilt när det gäller utförandet av arbete och överenskomna tidsramar. 

  8. Garantier: Efter färdigställandet är generalentreprenören ofta ansvarig för garantier och att åtgärda eventuella fel eller brister som upptäcks under garantiperioden.

Det är viktigt att notera att ansvarsfördelningen kan variera beroende på kontraktsvillkoren och överenskommelserna mellan parterna. Generalentreprenad är utformad för att ge beställaren en mer centraliserad och samordnad lösning, medan generalentreprenören tar på sig det övergripande ansvaret för projektet.

 

bottom of page