top of page
Renovations

Hur fördelas ansvaret under en generalentreprenad?

Under en generalentreprenad har den så kallade generalentreprenören ett övergripande ansvar för hela byggprojektet. Generalentreprenaden är en entreprenadform där generalentreprenören tar ansvar för  genomförandet av projektet. Generalentreprenören kan således anlita underentreprenörer för olika delar av projektet. Det kan exempelvis inkludera specialiserade entreprenörer för elektriska arbeten, VVS, snickeri och andra områden. Entreprenadformen innebär alltså att entreprenören ansvarar för själva utförandet, medan beställaren själv tar hand om projekteringen.

Det är viktigt att notera att ansvarsfördelningen kan variera beroende på kontraktsvillkoren och överenskommelserna mellan parterna. Generalentreprenad är utformad för att ge beställaren en mer centraliserad och samordnad lösning, medan generalentreprenören tar på sig det övergripande ansvaret för projektet.

 

bottom of page