top of page
Renovations

Hur har entreprenadavtal tagits fram?

Entreprenadavtal har utvecklats fram över tid av olika parter inom bygg- och entreprenadbranschen, inklusive jurister, bygg- och entreprenadföretag, branschorganisationer, offentliga myndigheter och experter inom kontraktsrätt. Dessa avtal är ett resultat av många års erfarenhet, utveckling och behovet av att reglera förhållandet mellan beställare och entreprenörer. 

 

bottom of page