top of page
Renovations

Hur har standardavtal inom entreprenadrätt tagits fram?

Standardavtal inom entreprenadrätt har utvecklats över tid av olika parter inom bygg- och entreprenadbranschen, inklusive jurister, bygg- och entreprenadföretag, branschorganisationer, offentliga myndigheter och experter inom kontraktsrätt. Dessa avtal är ett resultat av många års erfarenhet, utveckling och behovet av att reglera förhållandet mellan beställare och entreprenörer. 

Bristen på lagar har tidigare inneburit en stor risk för tvister och konflikter mellan beställare och parten som utfört entreprenaden. Då  entreprenader ofta är förenade med höga kostnader och allmänt stora resurser, har det funnits ett behov att utveckla ett system som passar för entreprenader och parterna som omfattas. Detta har mynnat ut i så kallade standardavtal.

 

bottom of page