top of page
Renovations

Får du som entreprenör ta in underentreprenörer?

Ja, som entreprenör har du normalt rätt att ta in underentreprenörer för att utföra delar av arbetet inom ramen för det projekt du har åtagit dig. Användningen av underentreprenörer är vanligt inom bygg- och entreprenadbranschen och kan vara ett sätt att effektivisera arbetsprocessen och utnyttja specialiserad kompetens för olika delar av projektet.

När du som entreprenör anlitar underentreprenörer, är det viktigt att säkerställa att de har den nödvändiga kompetensen och kapaciteten för att genomföra arbetet enligt dina och beställarens krav. Du har fortfarande ett övergripande ansvar gentemot beställaren för att leverera projektet enligt avtalet, även om du använder underentreprenörer.

I vissa fall kan avtalet mellan dig och beställaren begränsa din rätt att använda underentreprenörer eller ställa vissa krav på dem. Därför är det viktigt att du förstår och följer de avtalade villkoren när du anlitar och samarbetar med underentreprenörer.

 

bottom of page