top of page
Renovations

Vad är ett entreprenadavtal?

Ett entreprenadavtal är en juridisk överenskommelse mellan en beställare och en entreprenör som fastställer villkoren för ett byggprojekt. Avtalet definierar arbetsomfattning, pris, tid, kvalitet och ansvar. Det skapar en grund för samarbete och tydliga förväntningar mellan parterna. I avtalet specificeras detaljer som arbetsbeskrivning, betalningssätt, tidsschema, kvalitetskrav och hur ändringar hanteras. Det används för att undvika missförstånd, minimera risker och ge struktur åt genomförandet av entreprenaden. Entreprenadavtalet är en central del av entreprenadsamarbetet och bör skrivas med omsorg och tydlighet för att säkerställa en smidig process och projektutförande.

 

bottom of page