top of page
Renovations

Vilken entreprenadform är vanligast?

Bland de vanligaste entreprenadformerna – generalentreprenad, totalentreprenad och delad entreprenad – är det vanligtvis totalentreprenad som förekommer mest frekvent inom bygg- och anläggningsbranschen. I en totalentreprenad tar entreprenören på sig det övergripande ansvaret för både planering, genomförande och färdigställande av projektet. Denna form av entreprenad ger beställaren möjlighet att delegera många av projektledningsuppgifterna till entreprenören, vilket kan vara fördelaktigt för projektets smidiga genomförande.

Det är dock värt att notera att prevalensen av olika entreprenadformer kan variera beroende på faktorer som region, bransch och projektstorlek. Det är alltid viktigt att noggrant överväga vilken entreprenadform som är bäst lämpad för det specifika projektet och att anpassa den efter projektets krav och beställarens önskemål.

 

bottom of page