top of page
Renovations

Vad är en styrd totalentreprenad?

En "styrd totalentreprenad" är en variant av totalentreprenad där beställaren (kunden) har en mer aktiv roll i att definiera och styra projektspecifikationerna och önskad funktionalitet. I en traditionell totalentreprenad ger beställaren entreprenören ett övergripande mål och projektets omfattning, och entreprenören ansvarar sedan för att utforma och genomföra projektet enligt dessa riktlinjer.

I en styrd totalentreprenad är beställaren mer involverad i att detaljera sina krav och önskemål. Beställaren specificerar i större utsträckning vad de förväntar sig av projektet och hur det ska fungera. Entreprenören måste sedan utforma projektet enligt dessa noggrant specificerade krav och följa beställarens riktlinjer.

Denna modell kan vara fördelaktig när beställaren har en mycket specifik vision och krav för projektet och vill ha en större kontroll över resultatet. Det kan också vara användbart när projektet involverar komplexa tekniska eller funktionella krav som kräver noggrann specificering.

I sammanfattning är en styrd totalentreprenad en form av totalentreprenad där beställaren tar en mer aktiv roll i att definiera och styra projektspecifikationerna, vilket i sin tur styr entreprenörens utformning och genomförande av projektet.

 

bottom of page