top of page
Renovations

När är en entreprenad avlämnad?

Avlämnandet av en entreprenad sker vanligtvis när entreprenören anser att arbetet är  färdigt i enlighet med avtalet och att beställaren accepterar detta som korrekt.

Det är viktigt att notera att det specifika förfarandet för avlämning kan variera beroende på avtalet. Ibland kan det finnas en formell process som definieras i entreprenadavtalet, medan i andra fall kan det vara mer informellt.

 

Ett tydligt och förståeligt kontrakt är av relevans för att undvika missförstånd och tvister vid avlämnande av en entreprenad. Avlämning markerar slutet på entreprenaden och övergången till nästa fas av projektet, vilket kan inkludera garantiperioder eller andra efterarbetsåtgärder beroende på avtalet och överenskommelserna.

 

bottom of page